Manipuluje s penězi

V 10:53 hodin na služebnu MP telefonicky  oznámila  zaměstnankyně provozovny v centru města,  že  při vydávání peněz zákazníkovi přišla o 1000,-Kč.  Hlídka MP se v 10:58 hodin dostavila na místo určení, kde byla vytěžena oznamovatelka. Tato hlídce sdělila, že pultu přistoupil muž, který si kupoval obálky  na dopisy.  Při tomto  vytáhl tisícikorunovou  bankovku,  poté drobné  mince a začal s penězi manipulovat tak, až oznamovatelku zmátl a  tato  muži vydala  o 1000,-Kč  více. Hlídka  MP doporučila  věc  oznámit  na  OO  PČR. Poté  hlídka MP  provedla ve  věci šetření,  při kterém  bylo  zjištěno,  že muž odpovídající popisu  byl i  v další provozovně na Nám.  Karla  IV.. Zde hlídka provedla šetření, při kterém bylo zjištěno, že  stejný  muž totožným  způsobem vylákal  také  1000,-Kčí. Hlídce MP  byla z  kamerového systému  poskytnuta  fotografie pachatele.  Hlídka MP  doporučila poškozené ženě celou věc  také  oznámit na  OO PČR.  Dalším šetřením  hlídka  MP  zjištila bližší poznatky o uvedeném muži.  Zjištěné skutečnosti a poznatky byly předány operačnímu na OO PČR, nebo přímo hlídce OO PČR.