Asi nechtěla akné

V 17:09 hodin požádal telefonicky operační OŘ PČR  o výjezd  hlídky  MP  do  prodejny  v ul. Chloumecká, kde byla přistižena pachatelka bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP a se v 17:15 hodin dostavila na místo určení,  kde pracovník prodejny označil ženu, která v prodejně  odcizila  zboží (kosmetickou náplast proti akné) v hodnotě 59,90 Kč. Toto zboží  ukryla  v oděvu,  a  s  tímto  pak  prošla  pokladnou,  aniž  by  toto  zaplatila. Odcizené  zboží si  jmenovaná později odkoupila. Hlídka  MP  požádala  označenou ženu  dle § 12 odst. 2 písm. b)  zák. č.  553/1991  Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byla v ženě zjištěna slečna  M., bytem  Praha 4. Tato se  k činu doznala. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že  jmenovaná  není   osobou  hledanou, ani  zájmovou ze  strany PČR.  Slečně  M.  bylo  hlídkou sděleno,  že se  svým jednáním  dopustila přestupku  dle §  50  odst. 1  písm. a)  zák. č.  200/1990 Sb..  Za tento  jí  byla  hlídkou   
uložena  bloková pokuta.