Zloděj v nemocnici

V 08:05 hodin na  služebnu MP telefonicky oznámil vrátný z NsP Mělník,  že   na jednom z oddělení došlo ke krádeži. Hlídka MP se v  08:10  hodin dostavila  na místo  určení, kde  bylo zjištěno, že došlo k  odcizení vyšší finanční  hotovosti. Jelikož se  v  daném  případě jednalo  o podezření z trestného činu, byla celá věc  předána na  OŘ PČR.  Hlídka  OO  PČR  se  dostavila na  místo, a celou věc  si zde  převzala.