Zapomněla otce ve sklepě

Krátce před půlnocí na lince  156 žádal  pan P.,  zda  by mu hlídka  MP nepomohla do  bytu. Jako  důvod uvedl, že  je upoután  na invalidní  vozík. Jeho dcera  slíbila, že  mu pomohou,  ale odjela  a jeho  zanechala dole  v domě,  ve kterém  není  výtah a on sedí ve sklepě asi už čtyři hodiny. Hlídka MP panu  P.  pomohla (vynesla) do 2. patra až do jeho bytu. Celá věc bude dále dořešena s příslušným odborem při MěÚ Mělník.