Vypalování kabelů se změnilo v požár

V 19:35 hodin na linku 156 oznámil pan Z., že hoří stavba vedle  zimního  stadionu. Jedná se  o rozestavěnou  chátrající stavbu a  šlehají z  ní  plameny. Předáno hlídce MP a  dále na HZS. V  19:45 hodin  hlídka MP  oznámila, že  v místě  docházelo  k  pálení  kabelů a výjezd HZS je již na místě. V  místě se  nacházel muž a to pan Š., bytem Býkev. Dále byl na  místě zjištěn  muž, slovenské národnosti,  kterého si  hlídka  PČR  převzala  ke  zjištění  totožnosti.  Celou věc dále řešila hlídka PČR.