Spadl z koloběžky?

V 19:31 hodin oznámila na linku 156 paní C., že v ul. Kpt. Jaroše leží na vozovce muž. Po příjezdu  hlídky MP na místo,  muž seděl  na chodníku  a byl  opřen o plot. V blízkosti muže se nacházela  motorová  koloběžka. Zraněný  muž   uvedl, že  je majitele této motorové koloběžky. Následně  se na místo dostavila RZS, která provedla prvotní ošetření a  následně  muže převezla  na chirurgickou ambulanci NsP Mělník. Ošetřující  lékař  požádal hlídku  MP o asistenci při převozu a následném ošetření  výše  uvedeného a to z důvodu jeho  velmi špatné  spolupráce s lékaři.  V  průběhu prováděných  úkonů byl  v muži  zjištěn pan  A. Na základě podezření hlídky MP, že k úrazu výše jmenovaného  mohlo dojít  při dopravní nehodě, byla do NsP Mělník přivolána  hlídka  DI PČR Mělník.