Pyrotechnika se krade stále častěji

V 17:55  hodin oznámila  ostraha nákupního  centra v ulici Bezručova, že  v prostoru této prodejny došlo k drobné krádeži.  Hlídka  MP, se dostavila na místo,  kde  se zkontaktovala s oznamovatelem. Tento označil podezřelé. Jednalo se o osobu mladší 15 let  a dále o osobu mladší  18  let. Dle  sdělení   ostrahy  starší   z  jmenovaných  odcizil  zboží  -  pyrotechnika v  hodnotě 223,90  Kč  a  mladší  mu  napomáhal - vyndaval  z krabice,  kterou roztrhal a staršímu  podával.  Tento uschovával zboží  pod oblečení. Následně oba procházejí pokladnou  bez  zaplacení - vše monitorováno kamerovým systémem. Starší z chlapců  se k  činu doznal. Zboží bylo vráceno  na prodejnu. O celé  věci byla  informována kurátorka pro mládež,  která  požádala  o  předání  výše  jmenovaných  zákonným  zástupcům.  Následně hlídka předala chlapce zákonným zástupcům a to rodičům. Rodiče byli hlídkou informováni  o  protiprávním jednání dětí a poučeni o dalším postupu ze strany  hlídky  MP.