Monthly Archives: Prosinec 2011

Vandalové se nezastaví před ničím

V  6:45 hod.  oznámil na  linku 156 pan M, že v ul. Tyršova  je  skupina  mládeže,   která  poškozuje  dopravní  značení  a  bouchá  do  projíždějících  vozidel. Celá věc byla zaznamenána na kamerovém systému MP. Na  místo byla  vyslaná hlídka  MP a současně o  celé věci byl informována operační OO PČR. V 6:50 hodin byla  v  ul. …
Číst více

O drogách trochu jinak

            Terapeutickou komunitu Karlov jsme již několikrát v našich příspěvcích představovali, ale dle našeho uvážení se jedná o tak zajímavou a hlavně velmi přínosnou věc, že se na toto centrum podíváme znovu a to jiným pohledem.             Komunita v Karlově je určena pro drogově závislé klienty, kteří již prošli základní léčbou a připravují se na vstup do…
Číst více

Chladící vůz rušil noční klid

Ve 23:53 hodin na  linku 156  ohlásil pan J., že  u  obchodního domu v ulici Bezručova  je  zaparkovaný nákladní  automobil,   který  ruší   noční  klid   ( v půlhodinových  intervalech se nastartuje motor ). Hlídka MP na místě vytěžila  řidiče nákladního automobilu, který sdělil, že čeká na vykládku zboží a že ve  vozidle přepravuje  potraviny, které  vyžadují …
Číst více

Bomba na Mělníku?

Ve 13:45 hodin OŘ PČR žádá hlídku MP o součinnost při zabezpečování veřejného prostranství před bankovním ústavem v ul. Fibichova. Důvodem této žádosti bylo nahlášené uložení bomby. Ve 13:46 hodin byla hlídka MP na místě a prováděla ve spolupráci s  PČR opatření k zajištění veřejného pořádku. Po dvou hodinách byla celá akce ukončena a bomba…
Číst více

Suť rušila noční klid

Ve 22:34 hodin nahlásil na linku 156 pan J. rušení nočního klidu  od  obchodního domu v ul. Bezručova - někdo sype suť do  přistavěného  kontejneru. Hlídka MP na místě vytěžila stavby vedoucího pana  F.,  bytem Sušice,  který přislíbil,  že s  pracemi  ihned  přestanou. Na  místo se  dostavil i  oznamovatel, kterému  bylo  sděleno,  že vyvážení sutě…
Číst více

Hořící strom

 Hlídka MP ve 13:39 hodin při kontrolní činnosti zjistila, že v ul.  Na  Podhoří hoří  dutina stromu.  Následně  hlídka strom uhasila. Jelikož strom stále doutnal, byla prováděna častější kontrola. V 15:04 hodin hlídka požádala o  přivolání HZS. Dutý strom byl poražen a  celá  věc byla  předána na  TS.                          
Číst více

Voda v bytě

V 06:47 hod. požádal operační  OŘPČR o  prověření  podezření  z  úniku  vody v domě v ul. Za Stadionem. Hlídka MP se  dostavila  na místo v 06:58 hod. a zde se již  nacházel  výjezd  HZS a hlídka OO PČR.  Na místě  bylo zjištěno,  že voda  uniká  z  bytu  vedlejšího  domu, než  který  byl  oznámen. Dále  byla …
Číst více

Za voňavku pokuta

V   16:05    hodin  oznámil    operačnímu  MP zaměstnanec   supermarketu   v  ul.  Chloumecká,  že  v  prostoru výše  uvedené  prodejny  byla  přistižena  neznámá  žena  při  zcizování  spotřebního zboží.  Na místo  byla  vyslána  hlídka  MP.. Po příjezdu hlídky MP na místo určení, byla této, zaměstnanci prodejny jako pachatelka výše  uvedeného  jednání  označena neznámá žena, ve které byla po prokázání …
Číst více