Noční vandalové jsou chyceni

V 04:30  hodin oznámil  na  linku  156  muž,  že v ul. Tyršova neznámý muž kope do odpadkového koše.  Na místo  byla vyslána hlídka MP, která  skupinu  osob  zastihla u blízké živnostenské provozovny .  V místě  hlídka dále hovořila  s oznamovatelem, který označil muže, který ukopl odpadkový koš u ZŠ  Jungmannovy  sady. V  muži byl  následně zjištěn pan P., bytem Kostomlaty  pod Řípem, který byl  ve společnosti  pana M.,  bytem Mělník. Pan P. hlídce  uvedl, že  odpadkový koš neukopl, ale že jej pověsil na  sochu Jana  Palacha v ul. Tyršova.  Hlídka muže  vyzvala, aby koš vrátil  na původní  místo. Dále  byla provedena  kontrola sochy, na které  nebylo viditelné poškození. Po té hlídka MP celou věc vyřešila dle své kompetence.                   

V  04:45 hodin zaznamenala operační  MP na  kamerovém systému, jak dva  muži  kopou v ulici Krombholcova do odpadkového koše  umístěného  na zábradlí.  Na místo  ihned  byla  vyslána  hlídka  MP,  která  muže  zastihla  v ul.  Pražská. Jednalo  se opět  o výše  uvedené  osoby, které se následně  doznaly, že  poškodily odpadkové koše v  ul.  Tyršova (  u ZŠ  Jungmannovy sady ), ul. Krombholcova ( u soudu ) a  v  ul.  Nová. Celá věc bude postoupena k příslušnému  správnímu  orgánu  při MěÚ  Mělník. K  celé věci  byla pořízena  fotodokumentace.