Noční hádka

Ve 2:40  hodin na  linku  156  oznámila  žena, že byla napadena úředníkem v živnostenské provozovně na nám. Míru.  Hlídka MP  byla  vyslána  do  živnostenské provozovny v  ul.  Pražská, kde ve skutečnosti  ke konfliktu došlo.   V  místě   se hlídka  zkontaktovala  s oznamovatelkou v  níž byla  zjištěna paní  Š. bytem  Mělník. Dále  se  na  místě nacházel manžel  výše jmenované. Oba  jmenovaní byli  zjevně pod vlivem alkoholu  či  jiné  návykové látky. Paní Š. hlídce MP uvedla, že byla ona  i  její  manžel napadeni  jedním ze  zaměstnanců provozovny.  Výše  jmenovaní odmítli  přivolání RZS  se slovy,  že si na ošetření  dojdou  sami. Zaměstnanec provozovny uvedl, že k  žádnému fyzickému napadání nedošlo.  Dále  uvedl,  že mezi ním a panem Š. došlo ke slovní rozepři  ohledně  prodaného zboží. Dále uvedl, že pan Š. v průběhu  slovní  rozepře několikrát bouchl rukou do skleněné výplně dveří a lomcoval  s  nimi. V průběhu prováděného  šetření se  na místo dostavila hlídka  OO  PČR,    která si  celou věc převzala k dalšímu šetření. Po celou  dobu  prováděného  šetření byl  pan Š.  na zasahující hlídky vulgární  a  agresivní. Hlídka MP na místě dále vytěžila svědka celé události.