Nesvéprávný syn dělal problémy

V 05:16 hodin na  linku 156  oznámil pan Š., že mají problém se synem. Hlídka MP se dostavila v 5:18  hodin na místo, kde bylo hlídce MP sděleno, že došlo ke  slovní  rozepři  mezi  rodiči a  synem. V  přítomnosti  hlídky  již  nedocházelo k žádnému napadání ze strany syna. Na žádost rodičů byla do  místa přivolána RZS a to z důvodu špatného psychického stavu syna. Po chvíli  došlo k  celkovému zklidnění  situace  a  proto  jak  rodiče  tak  syn  požádali  o zrušení  výjezdu RZS. Hlídka  MP paní Š. poučila  o postupu při opakování této situace.   

V průběhu celých svátků docházelo k výjezdům k této rodině velmi často a to zejména z důvodu agresivního chování syna. Tento je zcela zbaven svéprávnosti a jako opatrovatelka je ustanovena jeho matka. Celá věc bude postoupena jako poznatek na příslušný správní odbor při MěÚ Mělník.