Kontejnery na tříděný odpad lákají bezdomovce

V 10:40 hodin na linku  156 oznámil  pan D.,  že u  kontejnerového  stání v ul. Veslařská vybírají osoby tříděný papír. Celá věc byla rovněž  zaznamenána na kamerovém systému. Hlídka osoby dostihla v ul. Jezdecká. Jednalo se  o hlídce známou skupinku bezdomovců. Vzhledem k tomu, že se jednalo o  sociálně slabé občany, byla věc  vyřešena důraznou domluvou. Papír byl vrácen zpět  na místo  odkud byl odcizen.