Hádka na ubytovně

V  17:31 hodin  žádá operační OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do  ul.  Cukrovarská, kde v tamní ubytovně dochází k rozepři mezi dvěma  muži. Hlídka MP v místě hovořila s panem M., bytem Želízy 53. Tento sdělil , že v prostorách  ubytovny došlo  k rozepři  mezi panem  B. a panem K. Hlídka  MP s těmito muži hovořila pan K. sdělil, že pan  B. po něm hodil láhev,  která mu  způsobila drobnou zhmožděninu na  ruce. Nabídnuté  ošetření  jmenovaný  odmítl  a  dále  odmítl  podávat  oznámení  na PČR.  Hlídka MP  jmenovaného poučila,  o možnosti  podání  oznámení  příslušnému odboru  při MěÚ Mělník a nebo na OO PČR  Mělník. Celá věc byla zpětně předána na OŘ PČR.