Neoprávněné vylepování plakátů

V 10:45 hodin na kamerovém  systému bylo  zaznamenáno, že  v centru  města  jsou  na  lampách veřejného osvětlení vyvěšené  plakáty lákající na  prodej lyží. Operační se spojila s odpovědnou pracovnicí MěÚ Mělník,  která  potvrdila, že  není na tuto reklamu vystavené žádné povolení. Dále  se  pak operační MP spojila se  zástupcem firmy panem Č., se kterým  bylo  domluveno odstranění  plakátů nejdéle  do zítra tj. 29.11.11 do 20:00 hodin. Po provedení opětovné kontroly bude ze strany MP celá věc dále dořešena.