Chtěla odjet na kole?

 Ve 23:03 hodin na  kamerovém systému  hodin  byla  na  autobusovém  nádraží  spatřena osoba,  která opakovaně tahala za jízdní kolo, které bylo zamčeno  u  budovy informací.  Dále pak bylo spatřeno  jak  osoba rovněž opakovaně, se snaží o vyndání mincí z tel. budky u  budovy  informací.  Tento poznatek  byl předán  hlídce MP, která se neprodleně dostavila na místo. Bylo zjištěno, že se jedná o paní  B., bytem Mělník, která  byla  zjevně  pod vlivem alkoholu  či  jiných  návykových  látek. Provedenou  lustrací bylo zjištěno, že  osoba není v pátrání.  Protože nebylo zjištěno, žádné poškození na zařízení, byla paní B. z místa propuštěna. Nadále byl celý prostor monitorován kamerovým systémem.