Monthly Archives: Listopad 2011

Bezdůvodné napadení?

V 19:03 hodin na služebnu MP telefonicky  oznámil pan K., že v ul. Sportovní bouchá opilý muž do  aut a nyní napadl jiného muže, který je tu s dívkou.  Hlídka MP se v  19:07 hodin  dostavila na  místo určení,  kde provedla  kontrolu  označeného místa  a jeho  okolí. Při  tomto  byli vytěženi svědci události. Tito shodně…
Číst více

Kvůli psům nemohla do práce

V 03:01 hodin na linku 156 oznámila paní M., pracovnice prodejny v ulici Mladoboleslavská, že je na parkovišti ve vozidle  a  po parkovišti  běhají dva psi. Nemůže z vozidla vystoupit, jelikož  se jich bojí  a  potřebuje jít do práce. Tento poznatek byl předán na  městský  útulek  a hlídce  MP. Hlídka  se dostavila  na místo,  kde…
Číst více

Chtěla odjet na kole?

 Ve 23:03 hodin na  kamerovém systému  hodin  byla  na  autobusovém  nádraží  spatřena osoba,  která opakovaně tahala za jízdní kolo, které bylo zamčeno  u  budovy informací.  Dále pak bylo spatřeno  jak  osoba rovněž opakovaně, se snaží o vyndání mincí z tel. budky u  budovy  informací.  Tento poznatek  byl předán  hlídce MP, která se neprodleně dostavila na…
Číst více

Bála se strážníků

V nočních hodinách na linku 156 oznámila paní L., že  zahlédla jak  k zahrádkám  Na Podolí  přijelo osobní  vozidlo a  vidí,  světla  od  baterek. Operační  MP jí sdělila,  že v prostoru  zahrádek  provádí hlídka MP kontrolní činnost z důvodu otevřeného průchodu  mezi  zahrádkami a z důvodu častého vykrádání zahradních domků. 
Číst více

Najedl se na prodejně

V  18:31   hodin  na   linku  156   oznámila zaměstnankyně  prodejny v ulici Bezručova, že v prostorách prodejny došlo  ke krádeži. V 18:36  hodin se  hlídka MP dostavila do místa určení. Zde byl označen neznámý  muž,  který se měl dopustit konzumace zboží v prodejně aniž by jej  zaplatil  - Anglický rohlík 2 x (33,80,- Kč). Dle ustanovení…
Číst více

Měl zákaz řízení a spěchal se synem na toaletu

Ve 12:00  hodin požádal  operační OO  PČR Mělník o součinnost  hlídku MP.  Dle sdělení  operačního se  na nám.  Palackého  nachází osobní motorové  vozidlo tov.  značky Alfa Romeo, černé  barvy,  jehož majitel má uložen zákaz řízení  motorových  vozidel. Ve 12:23 hodin hlídka MP spatřila udané vozidlo jak vyjíždí z ul. Kněžny Emmy  a  pokračuje ul.Seifertova do…
Číst více

Žádáme veřejnost o pomoc

Tento víkend došlo v našem městě k několika případům zapalování odpadkových košů a kontejnerů. Většina těchto případů se odehrála v okolí sídliště Sportovní. K zapalování docházelo vždy v rozmezí celého dne. Žádáme tímto veřejnost, aby se v případě možného podezření či přímého svědectví tohoto jednání, obrátila na služebnu MP a to prostřednictvím telefonu na l.156, či prostřednictvím el.pošty na email: p.limprecht@melnik.cz.…
Číst více

Poctivé nálezkyně

Ve 13:45 hodin na služebnu  MP se  dostavila žákyně  5. A , slečna L.  v doprovodu dvou kamarádek a zde odevzdala nalezený  mobilní telefon a  USB flash disk. Tento  nalezla dne 25.11.2011 v ul. Krombholcova. Tenot nález bude předán na příslušný odbor při MěÚ Mělník. 
Číst více

Temné náměstí

V 16:59 hodin na  linku 156  oznámila  paní L., stížnost  na  neosvětlené  nám. Míru. V té samé  věci volal  na služebnu MP v  17:06  hodin  pan P.  Celá věc  byla předána odpovědnému pracovníkovi na  TS,  který sdělil, že zřejmě  došlo k poruše při revitalizaci, která není doposud  dokončena a  osvětlení není předáno. Zatím probíhá  zkušební…
Číst více

Neoprávněné vylepování plakátů

V 10:45 hodin na kamerovém  systému bylo  zaznamenáno, že  v centru  města  jsou  na  lampách veřejného osvětlení vyvěšené  plakáty lákající na  prodej lyží. Operační se spojila s odpovědnou pracovnicí MěÚ Mělník,  která  potvrdila, že  není na tuto reklamu vystavené žádné povolení. Dále  se  pak operační MP spojila se  zástupcem firmy panem Č., se kterým  bylo …
Číst více