Vypustili vzduch z předních kol

V 02:13 hodin operační MP na kamerovém systému spatřila na parkovišti autobusového nádraží tři mladíky, kteří se podezřele pohybovali u  osobního  automobilu. Předáno  hlídce MP, která v  místě  vytěžila uvedené tři osoby. Tito mladíci vypustili přední  kola  u  osobního  automobilu.  Hlídka MP na místě celou věc vyřešila blokovou pokutou a jmenovaní  za  přítomnosti hlídky  MP kola u osobního automobilu dofoukali.