Uhynulá drůbež

V 09:50 hodin na  linku 156 oznámila paní P,. že v ul. Italská naproti  prodejně  potravin leží  na chodníku velký pytel, ve kterém jsou mrtví  kohouti.  Hlídka MP potvrdila  ležící pytel  na chodníku. Místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o krocany. V celé věci bylo ze strany MP provedeno další opatření a pytel byl umístěn do kontejneru na uhynulá zvířata. Obsah bude následně odborně zlikvidován v příslušné firmě.