Rozřezaný chodník

Ve  12:54 hodin  na linku 156 telefonicky  oznámil  pan T., že v ul. Panešova u jeho plotu, soused "řeže chodník" aniž by měl k tomuto konání  patřičné oprávnění. Ve 13:05 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde byl vytěžen pan  Š. a v místě  se  též nacházel  oznamovatel události  pan T.. Výše  jmenovaný  pan  Š., předložil povolení MěÚ Mělník, ve  kterém stálo,  že  úpravy  na  chodníku  jsou  povoleny.  Pan T. žádal po hlídce MP, aby práce ukončila, protože o celé  věci  nebyl řádně písemně  informován. Hlídka MP  v místě dle předloženého  povolení, neshledala žádné  protiprávní jednání  ze strany pana Š. Celá   věc  bude postoupena  příslušnému správnímu  odboru při  MěÚ Mělník  k  prošetření a případnému dořešení.