Někdo měl zálusk na registrační značky

V 08:26 hodin na  linku 156 oznámil pan K., že  zjistil, že  mu  z  jeho  vozidla,  které měl zaparkované v ulici Pod vrchem, někdo odcizil reg. značky  od vozidla. Dále sdělil, že  u  poblíž zaparkovaného  vozidla je rovněž odtržená reg. značka a je  vhozena  do zahrady MŠ. Hlídka  se dostavila  na místo, kde bylo  zjištěno,  že  oznamovateli panu K. chybí  zadní reg. značka, která nebyla hlídkou MP  nalezena. Dále  se jednalo o vozidlo zn. Audi. Provedenou lustrací  bylo  zjištěno,  že  majitel vozidla je pan J. Reg.  značka,  která   byla  vhozena   do  objektu   MŠ,  byla   hlídkou  ze  zahrady  vyzvednuta a  byla předána  matce  majitele.  Oznamovatel  pan  K.,  hlídce sdělil, že celou věc oznámí na OO PČR.