Kouř obtěžoval občany

V 18:25 hodin na linku 156 oznámila paní R., že ze  zahrádkářské kolonie  za zimním stadionem jde  hustý  bílý  dým. Poté  požádala o  zpětnou informaci.  Totéž  oznámení  bylo  přijato od  pana K.,  kterému bylo sděleno, že hlídka MP je již  na  cestě do zahrádkářské kolonie. Hlídka MP na místě zjistila, že v jedné  zahradě  doutná hromada  listí a u této nikdo není. Hlídce se  místním  šetřením  nepodařilo zjistit  osobu, která  hromadu  zapálila.  Hlídka  vlastními   silami  doutnající    hromadu  uhasila. Celá věc bude v dalších dnech dořešena příslušným úsekářem.