Káva u něj vzbuzuje agresivní chování

V  15:24 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vyslání  hlídky  MP  do prostoru ul. Pivovarská. Jak bylo operačnímu MP  dále  sděleno, o vyslání hlídky žádá pan Š. a to z důvodu, že je  údajně  napadán ze strany své matky a nevlastního otce. Na základě provedeného  šetření bylo hlídkou MP zjištěno následující: dle předložené  lékařské  zprávy se v osobě pana Š. jedná o člověka mentálně  retardovaného,  trpícího  rovněž epileptickými záchvaty. Jmenovaný byl propuštěn z  léčení a  předán své  matce a to  přes skutečnost,  že  tato  není  opatrovnicí  výše  jmenovaného. Dnešního  dne udělala paní  Š. svému synovi  černou  kávu,  ačkoliv ví, že tuto  nesmí a  kofein jako takový má  nepříznivý  vliv na  jeho chování.  Za  přítomnosti  hlídky  MP  se  celá  situace  uklidnila. Jelikož se v daném případě jedná o velmi častý problém v této rodině, bude celá věc dále dořešena s pomocí příslušných orgánů.