Hlídač zlodějem?

Ve 20:48 hodin  na služebnu MP telefonicky  oznámila   zaměstnankyně prodejny v ul. Bezručova,  že  v prodejně přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP se  ve 20:53  hodin dostavila  na místo  určení, kde pracovníci ostrahy  a  současně  svědci události, označili muže, který  v  prodejně odcizil zboží (2x  láhev piva  zn. Pardál) v celkové  hodnotě  23,80 Kč.  Toto zboží měl v tašce a s tímto procházel pokladnou,  aniž  by  toto zaplatil. Piva z tašky vyndal až na požádání pokladní.  Hlídka  MP požádala označeného muže dle § 12 odst. 2 písm. b) zák. č. 553/1991  Sb.  o  prokázání  totožnosti.  Po  prokázání  totožnosti byl  v  muži  zjištěn zaměstnanec  bezpečnostní agentury  pan V.,  bytem  Mělník,  který v blízkosti prodejny dělá ostrahu stavby.  Tento sdělil,  že v  prodejně nic  neodcizil, a  jako  důkaz  předložil účtenku  za zboží,  které zaplatil již dříve.  Lustrací  osoby  na  PČR  bylo  zjištěno,  že  jmenovaný  není  osobou  hledanou, ani  zájmovou ze strany PČR. Protože pan V. při  opětovném  vstupu do prodejny  zboží nenahlásil,  ačkoliv vzhledem ke svému zaměstnání  věděl,  že k  tomuto je povinen, bylo mu hlídkou sděleno, že je podezřelý,  že  zboží odcizil,  a tímto  dopustil přestupku dle § 50 odst. 1 písm.  a)  zák.  č. 200/1990  Sb.. Dále bylo hlídkou zjištěno, že pan V. okolo  19:00 hodin nastoupil do zaměstnání. Protože měla hlídka podezření, že  tento   je  pod   vlivem  alkoholu,   vyzvala  jej,  aby  se  podrobil  orientační dechové zkoušce.  Tento výzvy  uposlechl. Po tomto mu  bylo  přístrojem  DRAGER naměřeno 1,56 promile alkoholu.  Jmenovanému  bylo sděleno, že požitím alkoholu se  dopustil  přestupku  dle §  30 odst. 1, písm. g), h), ch) zák. č. 200/1990  Sb..  Pan V. byl upozorněn, že celá věc bude předána příslušnému orgánu k  provedení dalších opatření. Poté byl ve 21:45 hodin z místa propuštěn.