Chtěli si otevřít cukrárnu?

V 16:30 hodin žádá dozorčí služba OO P ČR  Mělník  o výjezd hlídky MP do prodejny  v ul. Bezručova.  Zde mělo dojít ke krádeži zboží.  V  16:36 hodin  se na místo dostavila hlídka MP.   Zde  byli  označeni  pracovníkem SBA dva muži , kteří se měli dopustit krádeže zboží. Dle §  12 odst  2) písm. a) zák. 553/1991 Sb. byli tito požádáni o  prokázání  totožnosti. V první osobě byl zjištěn pan K., bytem Prividza , Slovenská rep. Jmenovaný měl  odcizit  zboží v  celkové hodnotě  1858,30 ,-  Kč. Jednalo  se o  33x  fidorka  tmavá, 32 x fidorka  bílá, 24  x fidorka mléčná, 31x  fidorka  mléčná s kokosem, 52x creme kokosové, 15x Máslové sušenky.  Jmenovaný  se k činu krádeže doznal. Ve společnosti pana K. se nacházel  pan  J. bytem  Hradec  Králové. Tento odcizil zboží v celkové hodnotě 1918,30 Kč,- .  Jednalo  se o 51 x Tender nut, 47x Tender Milk, 33x Creme Oříškové a 36x  Creme  kakaové, též se k činu doznal. Na dotaz hlídky MP , proč se  uvedeného  jednání jmenovaní  dopustili,  bylo sděleno, že zmiňované  cukroviny  prodávají  veitnamským obchodníkům. Hlídka MP sdělila výše  jmenovaným  mužům,  že se  dopustili přestupku  dle §  50 odst.1)  písm.  a)  zák.  200/1990  Sb. Cestou operační MP  byla provedena  lustrace na OO P  ČR  Mělník  se zjištěním,  že  se  nejedná  o  osoby  zájmové. Vzhledem  ke  skutečnosti, že uložení blokové pokuty by nebylo adekvátní, bude  celá  věc postoupena příslušnému správnímu odboru k dalšímu opatření.  Zboží  bylo vráceno na   prodejnu.