Střelba ze střechy jídelny

V 17:14 hodin oznámila na linku 156 paní V., že na  střeše školní  jídelny v  ul. Pražská  se  zdržují  dva  kluci,  kteří  střílejí po lidech vzduchovkou. Oznámení předáno hlídce MP a PČR. Hlídka MP se dostavila  na  místo určení,  kde zjistila,  že kluci  na střeše  již nejsou.  Dalším  šetřením hlídka získala poznatek,  že tito  utekli směrem do parku  Na  Polabí a dále k tenisovým kurtům. Následně  byli  výše  jmenovaní  ( dle  popisu )  spatřeni na  lavičce u DDM ve  společnosti  dalších  tří osob.  Při spatření hlídky MP se hoši dali  na útěk  směrem do  ul.  Pražská,  kde  byli  ve  křoví  hlídkou zadrženi.  Jednalo se  o osoby  mladší 18-ti  let a to ml. V. a ml. M., oba jsou žáky stejné základní školy. Tito před příjezdem hlídky odhodili do křoví umělohm. samopal  zn.  Škorpion na kuličkové náboje a dvě černé umělohm. pistole na kuličkové  náboje zanechali na lavičce. Následně se k vlastnictví zbraní  doznali  a  k celé  věci sdělili,  že po  lidech nestříleli. Toto tvrzení  však  kolemjdoucí nepotvrdili "střelba byla mířená, ohrožující zdraví osob".  Dalším šetřením  bylo zjištěno, že v  batohu (  majitel ml.V. )  je  uloženo cca 250 kuliček a několik svazků klíčů od uživatelských prostor  panelového domu.  V průběhu  prováděných úkonů  ze strany  MP se na místo  dostavila  hlídka  OO   PČR,  která  řešení  protiprávního  jednání  ponechala  v  kompetenci MP. O  celé věci  byla informována pracovnice  z oddělení soc. - právní  ochrany dětí a oddělení sociální prevence.