Nechtělo se jí do školy?

V 08:30 hodin oznámil operačnímu MP operační OŘ PČR, že dnešního dne v  ranních hodinách  se své  babičce při  cestě do školy údajně  ztratila  11-ti letá  dívenka. Dále byl hlídce udán popis.  V 08:36  spatřila  operační  MP na  jednom z  monitorů  městského  kamerového  systému  v  prostoru  nám. Karla  IV. dívku,  která odpovídala  udanému popisu.  V  08:38 hodin byla tato skutečnost potvrzena hlídkou konající  kontrolní  činnost a  tato byla následně v 08:45 hodin převezena a předána na  OO  PČR. Na místě byla přítomna pracovnice z odboru sociálních  věci  a zdravotnictví při MěÚ Mělník.