Fyzické napadení před devítiletou dcerou

Ve 21:36 hodin požádal operační OO P ČR o  vyslání  hlídky MP do ul. V Kroupovci. V místě  má docházet  k fyzickému  napadání paní O. jejím  přítelem. Celá věc byla předána   hlídce MP. Ve 21:47 hodin se hlídka MP dostavila na  místo určení.  V ul. Kroupovci spatřila hlídka MP neznámou ženu. Dle § 12 odst. 2) písm. a) zák.  553/1991 Sb.  byla toto požádána o prokázání totožnosti. V osobě  byla  zjištěna  paní N., bytem Praha 6.  Jmenovaná hlídce MP sdělila , že došlo k  roztržce  mezi   ní a paní O., bytem Mělník, tato je družkou jejího syna pana J., bytem Praha - Krč. Paní N.  měla  zranění  v  obličeji, které  jí  měla  způsobit paní O. úderem  pěstí a  stěžovala si na bolest  hlavy.  Z tohoto důvodu hlídka MP do místa přivolala RZS. Dále se hlídka MP  v  místě   zkontaktovala s paní O., která sdělila, že byla slovně  a  poté fyzicky  napadena panem J. a  to  několika  údery  do  obličeje, úderem  plastovou lahví  do hlavy a kopy do břicha a zad.  K  tomuto   jednání došlo před devítiletou dcerou výše jmenované. Celou věc potvrdil svědek události pan P. Do místa se dostavil i pan J. Hlídce MP  sdělil,  že má s partnerkou dlouhodobé rozepře a dále uvedl, že jí dnešního dne fyzicky napadl. Do místa  se  ve  22:10 hodin    dostavila RZS. Na žádost osádky RZS byla  provedena  asistence  při převozu obou žen do NsP Mělník. Na základě  výše uvedeného byla dále  celá  věc předána OO PČR Mělník.