Ukradená sluchátka a žvýkačka

V  18:15  hodin  požádal  zaměstnanec   nákupního  střediska  v ul.  Chloumecká o  výjezd hlídky  MP a to z  důvodu  zadržení pachatele  bezprostředně  po  krádeži  zboží.  Hlídka  MP se dostavila na místo určení,  kde  ostraha prodejny hlídce označila muže, který v prodejně odcizil  zboží  viz. příloha ( 1ks sluchátka HF stereo) v celkové hodnotě 149,90,- Kč.  S tímto  zbožím pak prošel pokladnou, aniž by toto zaplatil.  Odcizené  zboží bylo  vráceno  zpět  nákupnímu  středisku.  Hlídka  MP  požádala  označeného  muže dle  § 12  odst. 2  písm. b)  zák. č. 553/1991 Sb.  o  prokázání totožnosti.  Po tomto  byl  v  muži  zjištěn  pan  H., bytem Mělník.  Tento se k činu  doznal.  Lustrací  osoby  na  PČR  bylo  zjištěno,  že  jmenovaný  není  osobou  hledanou, ani zájmovou ze strany PČR. Panu H. bylo hlídkou  sděleno,  že se svým jednáním dopustil přestupku dle § 50 odst. 1 písm. a)  zák. č.  200/1990 Sb..  Za tento mu byla hlídkou uložena bloková pokuta v maximální výši.                                      

 V  17:32  hodin oznámila  zaměstnankyně  nákupního  střediska, že byl v jejich  prodejně zadržen pachatel drobné krádeže. Na místo vyjela hlídka MP,  která  se  zkontaktovala  s  ostrahou objektu. Ostraha objektu viděla  jak pachatel vzal  žvýkačky a  následně prošel  pokladnou, aniž  by  toto  bylo  zaplaceno. V  pachateli byl  následně zjištěn devítiletý P., který byl ve společnosti své matky. Tato byla  přítomná celého  projednání přestupku.  Jelikož došlo  k  přestupku  "  krádeže ",  dle §50/1  písm.a) zák.  200/90  Sb.,  kdy  byla  odcizena  žvýkačka HUBBA BUBBA v celkové hodnotě 29,90 Kč a pachatel  se k   činu  doznal, ale nejedná se o trestně odpovědnou osobu, bude celá věc  předána jako poznatek na  příslušný odbor  při MěÚ Mělník. Zboží  bylo  vráceno zpět na prodejnu.