Ukájel se před neznámou ženou

V  08:46 hodin  při kontrole ul. Fibichova spatřil strážník MP, jak  z  ul. 28. října vyšla žena, která oznámila, že právě prošla ul. 28.října  kolem zaparkovaného vozidla zn. Š-Octavia, zelené barvy, RZ: 9-- ---,  ze  kterého na  ní něco zamumlal prošedivělý muž, ve věku kolem  40-ti  let. Když nahlédla do tohoto vozu, tak spatřila, jak muž onanuje. Strážník   se  okamžitě vydal na místo, ale muž při spatření strážníka  z  místa rychle odjel.  V oznamovatelce  byla po  prokázání  totožnosti dle § 12 odst. 2 písm. g) zák. č. 553/1991 Sb. paní  H., bytem Mělník.  Celá věc byla okamžitě předána na OO PČR jako poznatek.