Přišel, ničil, nadával….

V 07:05 hodin oznámila žena,  že  v ul. 5. května pod branou mládež ( cca 12 osob ) rozbíjí láhve. Hlídka MP se dostavila  na  místo, kde spatřila skupinku osob ( podnapilých ), která se  rozdělila  a  jde -  část směrem na nám.  Míru a  část směrem na nám.  Palackého.  Přitom dělají hluk a nepořádek a při spatření hlídky se rozutekli. Jeden z  výše uvedených ( pan B., bytem Ostrov, okr.  Karlovy Vary  ) před hlídkou kopl  do  přenosné  dopr. značky ( zákaz  zastavení )  a porazil ji. Jelikož  na  výzvu strážníků,  aby upustil  od protiprávního jednání, nereagoval  a  vůči  hlídce kladl aktivní odpor, hlídka z důvodu zachování  veřejného  pořádku   a  zabránění  dalších  možných  útoků  použila  donucovacích  prostředků dle § 18/1 písm. a) a d).  V  průběhu prováděných  úkonů se  na místo  dostavil  svědek  celé  události, který hlídce pomohl s nápravou povalených a poničených věcí. Tento k celé věci uvedl, že celá skupina včetně zadrženého  se  již delší dobu zdržuje  v této  lokalitě a snaží se  zničit  vše, co jim přijde pod ruku - dopr. značky, zábrany, reklamní  tabule,  koše apod. Dále uvedl, že výtržnosti doprovázeli verbálními útoky vůči kolemjdoucím občanům. Jelikož na  základě výše  uvedeného vzniklo  důvodné  podezření  z  trestného  činu, byl  pan B. předveden na služebnu OO PČR, kde  byla  provedena orientační  dechová zkouška  na přítomnost  alkoholu -  1,83  promile. Následně službu  konající  operační  PČR  celou  věc  vrátil do kompetence MP.  Po celou  dobu prováděného šetření se pan B. choval arogantně  a  verbálními útoky  " vy  jste hovna,  nic neuděláte, zmetci, počkej  až  budeš v civilu, obyčejní volové apod. " hlídku napadal. Na základě  výše uvedených  skutečností bude  celá věc  postoupena  příslušnému správnímu orgánu.