Prázdniny

Prázdniny

 

            A jsou tu opět letní a nejdelší prázdniny. Samozřejmě je to úžasná doba plná pohody, koupání, odpočinku ( hlavně od školy) a jiných krásných věcí. To je ta ideální stránka prázdnin. Ovšem ne vždy se prázdniny takto vydaří. Doba letních prázdnin je svým způsobem velmi specifická. Rodiče mívají stále stejné pracovní povinnosti a po prožité dovolené se opět vracejí do pracovního procesu. Ale dětem a žákům škol zůstávají po celou dobu dva měsíce volna.  V případě měst je tato doba vhodná jak pro relaxování a pro dělání různých prázdninových akcí, ale také je vhodná pro vymýšlení různých lotrovin a nebezpečných věcí. Samozřejmě vždy záleží na mnoha okolnostech a na věku.        

            Na co si dát o prázdninách pozor?

U mladších dětí je velmi důležité dbát například na to kde si hrají. V městě je mnoho nebezpečných míst, které mohou ohrozit nejen zdraví,ale také život dětí. Nechce zde uvádět návod, kde si lze bezpečně hrát, spíše by jsme chtěli přinutit k zamyšlení, kde je nebezpečno. Dle našich zkušeností se nezřídka stává, že si děti hrají v blízkosti kolejí, na střechách panelových domů, v blízkosti vodních toků,atd. Je na každém rodiči aby své dítko upozornil na možné nebezpečí, které mu hrozí.

            O prázdninách si většina dětí užívá koupání a to nejen na koupališti, kde se nachází plavčík a člověk je zde pod dozorem, ale také dochází ke koupání na různých vodních tocích a rybnících. Vždy je důležité mít na paměti, že také zde hrozí mnoho nebezpečí a to jak například  škody na majetku ( odcizení, ztráta, atd.), ale také a to zejména, hrozí různá poranění a bohužel někdy také utonutí. Prevence se zdá být velmi jednoduchá, ale mnohdy je opomíjená. Jedná se hlavně o nepřeceňování svých sil při plavání, o nahlášení svého místa pobytu, o řádné zajištění svých věcí, atd.

            Dalším nebezpečným prvkem prázdnin je setkání z cizí osobou. Také zde je velmi důležité být opatrný a hlavně informovaný o možných nástrahách. Dítko, které tráví většinu prázdnin samo je pak velmi rádo za každou příležitost si prázdniny nějakým způsobem zpestřit. Toto zpestření je pro každého jiné a potencionální pachatel velmi dobře vycítí co jeho oběť potřebuje a chce zažít. Pak je již velmi jednoduché oběť jakkoli zneužít. Bohužel se tyto případy stávají a již několikrát došlo až k brutální vraždě.

            Mohli bychom takto pokračovat v mnoha dalších článcích,ale myslím, že to není třeba. Jen opět apelujeme na rodiče aby své ratolesti informovali o možných problémech a nebezpečích, které v době prázdnin hrozí. Městská policie Mělník se každé prázdniny snaží o to, aby pro občany města byl čas prázdnin  opravdu odpočinkem a bezstarostnou, bezpečnou dobou, ale rodiče bohužel, nebo bohudík nemůže zastoupit. 

Městská policie Mělník Vám přeje krásné prázdniny