Neznámá, opilá dívka skončila v nemocnici

V  1:50 hodin  byla kamerovým systémem operační MP   monitorována  zřejmě opilá  dívka ,tato ležela v  ul.  5.května. Celá věc byla předána hlídce MP. V  1:53 hodin  se hlídka MP  dostavila  do místa  určení.  Zde se nacházel  pan Z. ,  tento hlídce MP sdělil, že se v místě snažil probudit dívku, která  je  zřejmě  silně intoxikována  alkoholem. Dívka se  nacházela v  apatickém  stavu a nereagovala ani na bolestivý podnět. Z těchto důvodů hlídka  MP  v  1:54 hodin  do místa  přivolala vůz RZS, zajistila základní  životní  funkce dívky  (kontrola dýchání,  stabilizovaná poloha  atd.) Ve  2:01  hodin  se do  místa dostavila  RZS a  dívku převezla  k  vyšetření  na  interní odd.  NsP Mělník.  V průběhu  úkonů hlídky MP nebyla  zjištěna  totožnost dívky a to   především z důvodu jejího stavu a dále  absencí  dokladu totožnosti nebo svědka, který by totožnost potvrdil. Totožnost  nebyla  zjištěna ani v průběhu ošetření v NsP Mělník. Popis dívky  byl  ve 2:30 hodin předán cestou operační na OO PČR Mělník.