Když jsem pod vlivem alkoholu, tak musím ničit věci

V  00:34 hodin  spatřila operátorka MP skupinku mládeže  v ul.  Husova. Mladík z  této  skupiny v bílé  mikině  přistoupil k  zaparkovanému vozidlu  tov. značky  Peugeot, černé  barvy  reg.  značky   1-- ----   a  sundal   stěrače, poté   je  ukryl  pod  mikinu. Skupinka dále pokračovala směrem do ul. Legionářů. Celá věc byla  předána hlídce MP. Ve  00:38 hodin se hlídka MP  dostavila do ul.  Legionářů.  Zde byla před  živnostenskou provozovnou zastavena zmiňovaná skupinka.  Dle ustanovení § 12 odst.2) písm. a) zák. 553/1991 Sb. požádala hlídka  MP všechny ze skupiny o prokázání totožnosti. V osobách bylo  zjištěno pět osob ve věku kolem dvaceti let s bydlištěm v Rokycanech. Pan  P. pak odpovídal popisu  osoby,  která  se  měla  dopustit  krádeže  stěrače. Jmenovaný se k činu doznal. Dále uvedl, že když je pod  vlivem  alkoholu  má  potřebu  ničit  věci.  Cestou  operační  byla  provedena  lustrace všech  osob na  OO PČR Mělník, se zjištěním, že se nejedná  o  osoby uvedené  jako zájmové  v databázi  PČR. Hlídka  MP panu  P.  sdělila, že  se dopustil přestupku proti § 50 odst. 1 písm. a)  zák.  200/1990 Sb. dále mu byla uložena pokuta v maximální výši. Stěrače nebyly  poškozeny a  po  blokovém řízení je výše jmenovaný vrátil zpět na  vůz  Peugeot do  ul. Husova. Hlídka MP po provedení všech nezbytných  úkonů  místo opustila.