Hlídka MP pomohla zoufalé ženě

V 02:48 hodin byla na autobusovém nádraží kamerovým systémem  spatřena  žena,  která se  operační MP zdála, že má problém. Tento poznatek  byl  předán  hlídce MP. Žena  hlídce  MP sdělila,  že byla převezena RZS  z  Odolené Vody  do Mělníka k ošetření z důvodu fyzického napadení  jejím  přítelem. Protože tato byla bez finančních prostředků a neměla se  jak  dostat domů, hlídka MP této ženě poskytla finanční prostředky ze svých  zdrojů.  Ve   výše  jmenované   byla  zjištěna  paní U.,  bytem  Praha  7.