Domácí násilí bez potrestání?

V 11:48 hodin na linku 156 oznámila žena, že u sousedů zřejmě dochází k  domácímu násilí. Hlídka  MP se za  použití  výstražné světelné  a zvukové  signalizace  dostavila  na  místo,  kde  spatřila  plakající ženu, která jde směrem k nám. Swiercevského.  Tato  sdělila, že byla fyzicky napadena druhem. Dle §  12/2 písm. a) zák.č.  553/91 Sb.  bylo zjištěno, že se jednalo o paní  B. a v muži byl následně zjištěn pan  T. Výše jmenovaný  hlídce sdělil,  že byl  v hospodě  a po  probuzení  došlo k názorové rozepři, na fyz. napadení si nevzpomíná. Napadená dále uvedla, že útoky  z jeho  strany jsou  čím dál  častější a  intenzivnější.  Doposud  nic  nehlásila.  Po  celou dobu prováděných úkonů pan T. jevil známky  psychické  lability ( zmatené chování, střídání srozumitelné komunikace s lítostí  - pláčem a naopak ). Jakmile se ženu  podařilo uklidnit,  hlídka ji poučila, jak  celou  situaci řešit  -  vyhledat  lékařské  ošetření,  jiná  odborná  pomoc,  trestní oznámení apod. Toto paní B. odmítla. Dále byla upozorněna,  že  vzhledem k opakujícím rozepřím včetně nastalé situace, kdy je  přítomno  dítě, bude  celá věc postoupena odboru  sociálních věcí a zdr. - péče o dítě.