Bonbóny za pokutu

V  18:25  hodin  požádal  zaměstnanec   nákupního  střediska  v ul. Bezručova o  výjezd hlídky  MP a to z důvodu  zadržení pachatele  bezprostředně  po  krádeži  zboží.  Hlídka  MP  se dostavila na místo určení,  kde  ostraha prodejny hlídce označila muže, který v prodejně odcizil  zboží  viz. příloha ( 1ks bonbóny JOJO vextra) v celkové hodnotě 23,90,-  Kč.  Toto  zboží částečně zkonzumoval na prodejně a poté prošel  pokladnou,  aniž  by toto  zaplatil. Odcizené  zboží bylo  vráceno zpět  nákupnímu  středisku.  Hlídka MP požádala označeného muže dle § 12 odst. 2  písm.  b) zák.  č. 553/1991  Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byl v  muži  zjištěn pan E., bytem Ralsko. Tento  se k činu doznal. Lustrací osoby na PČR  bylo  zjištěno, že jmenovaný  není osobou  hledanou, ani zájmovou ze  strany  PČR. Panu  E. bylo hlídkou sděleno, že se svým jednáním  dopustil  přestupku dle § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb.. Za tento  mu  byla  hlídkou uložena  bloková pokuta.