Opět hořící kontejner

Ve 3:26 hodin hlídka MP prováděla kontrolní činnost v ul.  Nemocniční.  Při  této činnosti  byl  v  ul.  Sokolovská  spatřen  hořící  plastový  kontejner na  směsný  odpad.  O  celé  věci     neprodleně  hlídka  MP  informovala  HZS.   Kontejner  se  nacházel  u  dřevěných  dveří  živ.  provozovny. Z  důvodu  možného  šíření  požáru  hlídka  MP  kontejner  přesunula. Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  hlídka MP  pojala  důvodné podezření, že v místě došlo k TČ poškozování cizí věci byla do  místa přivolána  cestou operační  MP hlídka OO PČR.   Ve 3:30 hodin se  do  místa dostavila  výjezdová skupina  HZS Mělník  a  požár  zlikvidovala,  následně se  do místa dostavila hlídka  OO PČR  Mělník a celou věc  si  převzala . Hlídka MP provedla kontrolu blízkého okolí z důvodu  možného  pohybu osoby  která se  zakládání požárů dopouští.