Legální plechy?

Ve 12:31  hodin operační  MP spatřila  na kamerovém systému, v ul.  Kokořínská  dva  muže, kteří  na kárce vezli zkroucené  plechy.  Hlídka MP  provedla kontrolu kdy bylo zjištěno, že se jedná o již známé osoby a to  pana D. a pana  D.,tito uvedli,  že plechy  dostali jako  odpad na sídlišti Sportovní  od  pracovníků provádějících opravy domu. Celá věc bude ze strany MP dále prošetřena.