Lampa v plamenech

Ve 2:51 hodin hlídka MP prováděla kontrolní činnost v ul. Klášterní. U  zimního  stadionu bylo  zjištěno, že  zahořel plastový  kryt  u  lampy  veřejného osvětlení. Hlídka MP neprodleně  cestou operační  vyrozuměla  HZS. Ve  2:55 se  do místa  události dostavila  výjezdová skupina  HZS  Mělník a lampa byla uhašena. K zahoření došlo  pravděpodobně  z  důvodu  technické  závady.