Dlouhá návštěva

Ve 22:40 hodin na  lince 156  žádal zaměstnanec ubytovny v ul. Dukelská, pan J.  o  hlídku  MP. Na  místě jsou  osoby bez  oprávnění. Hlídka  MP na  místě  zjistila, že v ubytovně jsou  dvě rodiny, které mají dovoleny návštěvy  do 20:00  hodin. Dále bylo zjištěno, že v místě se nacházely tři  osoby,  které  nechtěly  ukončit  návštěvu. Dvě osoby místo opustily před příjezdem hlídky MP. Na  místě  byla provedena kontrola třetí osoby a byl zjištěn pan P., bytem Veltrusy. Následnou lustrací na  OO  PČR bylo  zjištěno, že  výše  uvedená  osoba  není  zájmová  pro  PČR. Po tomto zjištění byl muž z místa vykázán.