Monthly Archives: Květen 2011

Podivné oznámení

Ve   23:48 hodin  nahlásil operační OOPČR, že  přijali  oznámení od občana vietnamské národnosti, který uvedl, že byl  okraden  taxikářem v centru města. Hlídka MP se v 00:05 hodin dostavila na místo určení, kde se již nikdo nenacházel. Tato skutečnost  byla  nahlášena   zpětně  operačnímu  OOPČR,  který  uvedl,  že  telefonicky  vyrozumí oznamovatele o přítomnosti hlídky MP. …
Číst více

Dva roje včel

V 10:30 hodin na  linku 156  oznámila paní D., že  v ul. Tyršova mezi  střední  zdravotní školou  a SSZ  je v  zeleni roj  včel. Hlídkou  MP byl roj  včel  potvrzen a  na  místo  umístěna  páska k zabránění vstupu. Dále pak celý prostor zabezpečoval strážník MP.  Celá věc byla předána odborníkovi, který  sdělil, že  na místě…
Číst více

Pejsek ve školce Zvoneček

Dnešní dopoledne byla provedena beseda zaměřená na problematiku správného chování k pejskům. Tato beseda byla provedena v mateřské škole Zvoneček. Děti na konci besedy měly závěrečnou zkoušku, která odhalila, zda celou dobu bedlivě poslouchaly. Je nutno říci, že každá zkouška byla splněna na výbornou a tak si každý zkoušený odnesl nejen poučný leták,ale také drobný dáreček.  
Číst více

Legální plechy?

Ve 12:31  hodin operační  MP spatřila  na kamerovém systému, v ul.  Kokořínská  dva  muže, kteří  na kárce vezli zkroucené  plechy.  Hlídka MP  provedla kontrolu kdy bylo zjištěno, že se jedná o již známé osoby a to  pana D. a pana  D.,tito uvedli,  že plechy  dostali jako  odpad na sídlišti Sportovní  od  pracovníků provádějících opravy domu.…
Číst více

Vrak vozidla na Blatech

V  dopoledních hodinách  bylo hlídkou  MP zjištěno, že v ul.Blatecká se nachází dlouhodobě odstavené osobní vozidlo tov.  značky  Renault    Clio, stříbrné  barvy. Vozidlo  dále  jeví znaky  vraku,chybí např.  přední světla.Ze zmiňovaných důvodů  je  toto vozidlo  zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních  komunikacích.  Hlídka  provedla šetření, směrem  ke zjištění  majitele  vozidla,  nebo  osoby která v místě…
Číst více

Odnášel květiny ze hřbitova

V  8:00 hodin  hlídka MP provedla kontrolu hřbitova Sv. Václava v  ul.  Pražská.  Přiv stupu  na hřbitov  hlídka MP  spatřila muže ,  který  v  igelitové tašce nesl  květiny (  rododendron), muž sdělil, že  květiny  pochází z  hrobky rodičů. V  muži byl  zjištěn pan  F.,  bytem Praha 7. Hlídka MP  pořídila  fotodokumentaci květin k případnému dalšímu…
Číst více

“Veselá” noc v ulici Českolipská

V nočních hodinách na linku 156 oznámil pan M., že  v živnostenské provozovně v ulici Českolipská  vyhrává  hlasitě  hudba  a  dochází  k  rušení  nočního  klidu.  Hlídka  MP  s  organizátory  akce  projednala  rušení  nočního  klidu a bylo přislíbeno, že  hudba  bude  ztišena. V  0:17 hodin  opětovně ohlásil  pan M., že hudba  ztišena  nebyla. Hlídka MP provedla…
Číst více

Opilec u silnice

Ve 22:10 hodin na  linku   156  oznámil  pan  V.,  že  v  ul.  Mladoboleslavská u živnostenské provozovny, leží u silnice muž. Po příjezdu hlídky  MP  do  místa, muž již seděl u domu. Jednalo se o pana Š.,  bytem Šemánovice, přítele paní  M.,která bydlí v živnostenské provozovně. Jmenovaný  byl pod  vlivem alkoholu  či  jiné  návykové látky, jak…
Číst více

Pejsek nestrádal

Ve 13:57 hodin na  služebnu MP oznámil pan Š., že v ul. Veslařská u  prodejny, je ve vozidle uzavřený pes a štěká. Hlídka se  dostavila  na místo,  kde bylo  zjištěno, že  se jedná  o obytné vozidlo zn.  VW,  zelené  barvy, kde je pootevřené okénko a pes má  volný  pohyb po  vozidle a  nestrádá. Provedenou  lustrací …
Číst více

Ze zloděje se vyklubal zapomnětlivý majitel

V dopoledních hodinách na  l.156 oznámil  oznámil pan  P.,  že  měl  zaparkované  vozidlo v ul. U  Sadů, ze kterého mu byla odcizena taška s  dokumenty,  razítky  a fotoaparátem. Bylo mu doporučeno obrátit se na na l. 158. A hlídka MP provedla kontrolu uvedené oblasti a to včetně využití kamerového systému.  V  10:28 hodin na l.…
Číst více