Žena v pyžamu

V ranních hodinách byla na kamerovém systému  zaznamenána  žena v pyžamu a županu, ležící na lavičce  na  autobusovém nádraží. Hlídka MP v místě vytěžila paní D.,která byla  dle svého sdělení hospitalizována v NsP Mělník.  Operační  MP  se  zkontaktovala s lékařkou, která prováděla ošetření uvedené ženy, kterou v nočních hodinách přivezla záchranná služba. Tato žena byla ošetřena pouze ambulatně  neboť  odmítla hospitalizaci a sdělila, že má zajištěn odvoz domů. Při prováděném šetření se na místo dostavil přítel uvedené ženy a tato byla převezena do svého bydliště.