Ukázka práce Městské policie Mělník

Od dopoledních hodin se preventista MP zúčastnil akce, která byla pořádána Střední zdravotnickou školou Mělník. Preventista zde prezentoval práci městské policie a to jak ve formě besedy, tak ve formě ukázek výstroje a výzbroje strážníků MP. Dále zde byl poprvé představen defibrilátor, kterým je městská policie vybavena. Této akce se zúčastnilo šestnáct, čtyřčlenných týmů.