Spetl si kruhový objezd s divadlem?

Ve 21:03  hodin na  kamerovém systému,  spařila  operační  MP  uprostřed  kruhového objezdu na  Pšovce podezřele  chovajícího se muže. Tento  se  zmateně  pohyboval   a  cosi   gestikuloval.  O  celé  události  byla  informována hlídka MP a ve 21:06 se dostavila do místa  určení.  Zde se  nacházel muž , který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo  jiné  návykové  látky a choval se  velmi zmateně.Dle  § 12 odst. 2.  písm.a)  zál. 553/1991 Sb. byl  tento požádán  o prokázání totožnosti. Na  tuto  žádost  muž nereagoval. Hlídkou  MP mu bylo sděleno, že v případě ,  že  nebude schopen  prokázat svou  totožnost bude  předveden  ke  zjištění  totožnosti  na OO PČR Mělník. Po tomto sdělení muž teatrálně hodil  na  zem svůj mobilní telefon a začal na něj šlapat, poté si sundal  tričko  a  kalhoty. Hlídka MP muže  vyzvala,aby se  ihned oblékl. Do místa  se   následně dostavila  teta jmenovaného a to  paní M., muže uklidnila a tento se prokázal jako pan Č. Poté uvedená žena  doprovodila muže domů. Celá  událost byla po celou  dobu  monitorována MKDS a dále byl pořízen zvukový záznam. Dále bude celá věc dořešena v kompetenci MP.