Monthly Archives: Duben 2011

Noční klid v centru města

Hlídka  MP v nočních hodinách, při  kontrolní činnosti  v  centru  města  (  nám.  Míru  )  zaznamenala značný hluk vycházející ze živnostenské provozovny. Obsluha podniku byla upozorněna na nutnost dodržování nočního klidu ( hlasitá hudba ). Po   domluvě, byla  uzavřena okna a došlo k nastolení nočního klidu.  Opakované  rušení  nočního  klidu  bude  řešeno s provozovatelem a…
Číst více

Hokejisté si vyřizovali účty mimo ledovou plochu

V nočních hodinách operační  z OŘ PČR žádá  hlídku MP  o součinnost,při zákroku v  jednom z mělnických hotelů, kde dochází ke  rvačce mezi  hosty. Před příjezdem hlídek  se  situace  zklidnila. Na místě bylo zjištěno, že došlo  ke rvačce  mezi zahraničními hokejisty.  Hlídka MP na místě setrvala do vyřešení celé vyhrocené situace a dohlížela na  dodržování…
Číst více

Krádež se nikdy nevyplatí

Ve 14:17 hodin požádal operační OO PČR Mělník  o  výjezd hlídky MP do nákupního střediska  v ul.  Bezručova.V  místě mělo dojít k odcizení zboží.Do místa byla vyslána hlídka MP. Ve 14:20 hodin hlídka  MP dorazila do  místa určení. Zde byl  zaměstnancem  prodejny označen  neznámý muž,  který se  měl dopustit kádeže zboží  v  celkové  hodnotě 7,90,- …
Číst více

Muž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

V 00:20 hodin  pí. D. nahlásila ležícího muže  vedle  hřiště ul.Pražská. Hlídka MP  provedla na místě šetření. Při tomto bylo zjištěno, že muž je zcela zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a není schopen hodnověrně prokázat svou totožnost. O celé věci byla vyrozuměna hlídka OO PČR a následně také RZS. Po lékařském ošetření…
Číst více

Noční klid

Po 23:00 hodině byla na služebně MP  přijata stížnost  na  chování osob  v  ul.  K. Emmy,   které  ruší  noční  klid.  Hlídka  MP  v  místě  určení  zaznamenala  vstup  několika osob   do  nočního  podniku  na  nám.  Palackého. Opakovaně  v  místě  provedla  kontrolu,  při  které  nebyl  narušován noční  klid.         
Číst více

Koňský trus na vozovce

Hlídka MP  v ul.  Chloumecká zastihla  dívku  jedoucí  na koni,  která byla  upozorněna, že  u živnostenské provozovny na Chloumku    je  nutné  zajistit  úklid  koňského  trusu,  který  zřejmě  způsobil její  kůň. Dále byla upozorněna, že v případě neodklizení se bude celá věc řešit jako přestupkové jednání, za které může být uložena bloková pokuta. Při následné…
Číst více

Nový pomocník ve službách strážníků

Od začátku měsíce dubna jsou strážníci Městské policie Mělník vybaveni novým pomocníkem. Jedná se o přístroj k záchraně lidského života a to o DEFIBRILÁTOR. Před samotným uvedením do služby bylo provedeno školení první pomoci a  výuka použití defibrilátoru v praxi. Samotný přístroj tak bude od 01.04.2011 umístěn ve služebním vozidle MP a bude připraven k záchraně lidských životů.…
Číst více