Obtěžoval svou exmanželku

V 19:08 hodin na MP oznámila paní S., bytem Mělník, že  jí  neustále  obtěžuje  její exmanžel (zvoní na zvonek, volá na mobil, píše sms zprávy). Nyní stojí  za  dveřmi bytu  a dožaduje  se vstupu. Operační  MP  ženě  doporučila  neustálé obtěžování  oznámit na PČR a to z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Do místa byla vyslána hlídka  MP.  Muž před příjezdem hlídky MP místo opustil. Oznamovatelka byla hlídkou  MP poučena  o možném postupu v  této věci.  Opět jí bylo doporučeno  v  případě, že se muž vrátí, volat 156 nebo 158.                           

O den později opět  oznámila paní S.,  že ji  obtěžuje neustále  bývalý manžel  -  posílá  sms, zvoní  na zvonek atd. -  nyní se  snaží dostat do domu  a  neustále  zvoní na zvonek. Operační zpětně hovořila s oznamovatelkou  a  žádala o popis muže, který byl nadále sledován kamerou jak u jmenované  stále zvoní. Hlídka  na místě  hovořila s  panem S. Tento  byl  upozorněn, že si výše jmenovaná  nepřeje být  jeho  osobou  kontaktována  a z  místa  byl  vykázán.  Následně  hlídka  poučila  paní S. o možných  právních krocích,  které může v tomto  případě  využít.