Podezřelý muž

Ve 2:04  hodin hlídka MP spatřila u kruhového objezdu (ul.  Legionářů,  ul.  Řipská ) podezřelého muže v mikině s kapucí. Tento byl dle §  12   odst. 2) písm. a)  zák. 553/1991  Sb. požádán o prokázání  totožnosti.  Muž sdělil, že OP nechal jako zástavu na čerpací stanici, když natankoval PHM za 200,- Kč a poté neměl na zaplacení.  Muž dále hlídce uvedl, že se jmenuje Š.J. Jmenovaný poté  dobrovolně následoval hlídku MP na čerpací stanici. Zde byla  oslovena  obsluha pí  P. tato sdělila, že OP pana Š. vzala do  zástavy její  kolegyně. Hlídkou MP byla jmenovaná poučena, že OP  není  možné vzít  do zástavy  došlo by  tím k přestupku dle § 16a odst. 1  )  písm.  j) zák.  328/1990  Sb.  Občanský  průkaz  byl  následně  vrácen  majiteli .Dle OP bylo zjištěno , že se opravdu jedná o osobu pana    Š. Následně byla  cestou  operační MP provedena lustrace osoby v evidenci PČR, se zjištěním  ,že  se nejedná  o osobu  zájmovou. Dále  byly předány  osobní  údaje  pana  Š. obsluze  čerpací stanice a  panem  Š.  přislíbena úhrada PHM v celkové výši 200,- Kč a to v určeném termínu, dle dohody. Při nezaplacení dlužné částky má pak obsluha čerpací stanice možnost vymáhat tuto částku občansko-právní cestou.