Městská policie Mělník seniorům

V rámci projektů prevence kriminality městské policie Mělník se uskutečnila další z besed určených pro naše seniory a starší spoluobčany. Tato beseda byla provedena na výročním zasedání Svazu tělesně postižených a zúčastnilo se jí bezmála 60 hostů. Preventista městské policie opět seniory upozornil na úskalí, které přináší dnešní doba a na změny v chování jak občanů, tak samotných pachatelů trestné činnosti. Dále byla beseda směřována k preventivním opatřením v situacích, kdy hrozí nenadálá nepříjemnost. Zmíněno tak bylo správné zajištění bytu a cenností. Zásady správné a bezpečné procházky, jak se správně postarat o svou kabelku,atd. Dále se preventista zaměřil na vysvětlení fungování tísňových linek. Mnoho občanů má totiž stále zakořeněný pocit, že vytočením tísňové linky dojde k jejímu zneužití a nebo dokonce bude policie obtěžována. Tuto skutečnost se snad na uvedené besedě podařilo vyvrátit a naopak seniorům ukázat návod jak správně linky využívat. Dále se beseda ubírala tématem podomních prodejců a jiných živlů, které se snaží vnutit do domácností a to mnohdy z různých důvodů. Velmi aktuální bylo téma sčítacích komisařů při letošním sčítání lidu. Preventista tak seniory upozornil na to jak se má správný komisař prokazovat a že je velmi nutné být při zjišťování identity komisaře velmi důsledný. Hodinová beseda velmi rychle utekla a na závěr byl i čas na pokládání mnoha otázek. Jak je patrno městská police ve spolupráci s našimi seniory dokáže tvořit velmi dobrý tým, který ve společně může sklízet značné úspěchy v boji před protiprávním jednáním.

Petr Limprecht