Agresivní muž vyhrožoval

Ve 23:10 hodin na linku 156 oznámil telefonicky pan V., že v ul.  Na  Fialkách se před azylovým domem nachází   agresivní muž, který se  dle  sdělení oznamovatele  chce prát.Na  místo byla  vyslána  hlídka  MP.Ve  23:15 hodin  hlídka MP dorazila do  místa určení.  Zde se  hlídka zkontaktovala  s oznamovatelem panem  V.  Tento označil  muže ,  který  se  měl dopouštět agresivního  chování.Muž se  nacházel před azylovým domem  v  ul.  Na Fialkách  a byl  zjevně pod vlivem alkoholu. Dle § 12 odst.  2   písm.a) zák. 553/1991 Sb. byl tento požádán o prokázání totožnosti. Na   opakovanou výzvu k prokázání totožnosti muž nereagoval. Proto mu  bylo   sděleno, že z důvodu neposkytnutí součinnosti bude předveden dle §  13   odst.  1) zák.  553/1991 Sb. ke zjištění totožnosti na OO PČR  Mělník.   Muž s  hlídkou MP  dále nespolupracoval  a kladl  odpor.  Z  uvedeného   důvodu  mu dle  § 18a  odst. 1)  písm. b)  zák.  553/  1991  Sb.  byly   přiloženy  pouta. Hlídka  MP muže  umístila do  služebního vozidla.  V   průběhu zákroku  se do  místa dostavila  manželka muže.  V osobě  byla   zjištěna  pí. K.  Výše jmenovaná  hlídce MP  poskytla součinnost  při   zjištění  totožnosti muže.V  osobě byl  zjištěn pan K. Z důvodu ,  že   pominula  agresivita jmenovaného  K.,    hlídka  MP sejmula  služební   pouta a  jmenovaný byl  na žádost  manželky hlídkou  MP doprovozen  do   místa bydliště. Dle §  24b odst.1) zák. 553/1991 Sb. byl pořízen zvukový záznam celého  zákroku.