Monthly Archives: Březen 2011

Podezřelý muž v nemocnici

Na linku  156 oznámila žena z vrátnice NsP Mělník, že do areálu  vešel  muž silnější postavy, vousatý  s velkou  taškou přes rameno a  obchází  odpadkové nádoby. Hlídkou bylo zjištěno, že se jedná o hlídce již velmi dobře známého tzv."bezdomovce". Tento se již v areálu nenacházel a ani nebyla zjištěna žádná škoda na majetku.       
Číst více

Prodavač odmítal převzít bankovku

Pan P. žádá hlídku MP řešit  problém   prodejně potravin. Prodavač p.  N. odmítal přijmout za zboží papírovou padesátikorunu. Hlídka upozornila prodavače na skutečnost, že papírová padesátikoruna má platnost do 31.3.2011 a je tudíž možné s ní i tento den v obchodě zaplatit. Dále byl p.N upozorněn na možnost výměny papírových bankovek v bance a to i po ukončení…
Číst více

Chovám se dobře k pejskům?

 V minulém roce byla v rámci prevence kriminality Městské policie Mělník vytvořena řada projektů, které směřovaly různými směry. Jedním z nejúspěšnějších projektů byla akce s názvem „Chovám se dobře k pejskům?“. Jedná se o projekt, který se věnuje problematice chování dětí ke psům. A to nejen ke psům, kteří jsou v blízkosti dětí, ale také těm, jež mohou děti potkat volně…
Číst více

Rámcové projekty prevence kriminality Městské policie Mělník

Nabídka pro I.stupeň ZŠ a mateřské školy   Medvídek Šikula Zejména pro školky a pro první třídy základních škol je určen projekt s názvem Medvídek Šikula. Podstatou projektu je přiblížit formou pohádkového příběhu nástrahy dnešního života. Medvídek jde ze školky a potkává nešvary této doby jako je například vandalství, ničení majetku, injekční stříkačky, dopravní přestupky,atd. Tímto…
Číst více

Městská policie Mělník seniorům

V rámci projektů prevence kriminality městské policie Mělník se uskutečnila další z besed určených pro naše seniory a starší spoluobčany. Tato beseda byla provedena na výročním zasedání Svazu tělesně postižených a zúčastnilo se jí bezmála 60 hostů. Preventista městské policie opět seniory upozornil na úskalí, které přináší dnešní doba a na změny v chování jak občanů, tak samotných…
Číst více

Terapeutická komunita Karlov léčí drogově závislé

Jak vypadá léčba drogově závislých vrstevníků v komunitě, měla možnost poznat skupina 20 studentů 1.ročníku mělnického gymnázia. 28.února vyjeli na jih Čech do Terapeutické komunity Karlov, kde se léčí drogově závislí mladiství a matky s dětmi. První část besedy vedl PhDr.Petr Vácha, který je ředitelem komunity od začátku jejího fungování - již 12 let. Ve druhé části…
Číst více

Psi na Slovanech

Hlídka MP prováděla  pěší kontrolní  činnost v městské části  Slovany,  při které byl zjištěn volný pohyb psa - vlčáka v blízkosti MŠ. Předáno  na útulek, ale psa se nepodařilo odchytnout. Dále byla prováděna kontrola majitelů psů a to zejména se zaměřením na dodržování pravidel při venčení psů ( evidenční známka, úklid exkrementů).  
Číst více

Začínající vrak vozidla?

Telefonicky oznámila pí. Ř., že v ul. Za Stadionem  na parkovišti delší dobu parkuje osobní vozidlo,  tmavé barvy, které  má prošlou  STK-ME.  Hlídka  MP  oznámení   potvrdila  a   byla provedena   lustrace vozidla. Na OO  PČR bylo zjištěno, že   není  v  pátrání a byl zjištěn  majitel p. K.  Hlídka  MP  v  místě  hovořila  s  oznamovatelkou,  kterou  informovala o dalším postupu, kdy …
Číst více

Zmatená žena na autobusovém nádraží

V  15:05 hodin  oznámila na linku 156  zaměstnankyně  ČSAD, že se v budově autobusového nádraží v ul. Bezručova  nachází  psychicky  narušená  žena,  která  byla  dle  jejího  sdělení  propuštěna z psychiatrické léčebny. Na místo se dostavila hlídka  MP.   Místním  šetřením  bylo  zjištěno, že se jedná pí.L.,bytem okr. Česká Lípa. Tato byla dnes ráno propuštěna  z  léčebny, což …
Číst více

Zloděj v nákupním středisku

Ve 14:45 hodin požádal telefonicky operační OO PČR  Mělník  o  výjezd hlídky MP do nákupního střediska v ulici Mladoboleslavská,  kde  přistihli  pachatele  bezprostředně  po  krádeži zboží.  Hlídka MP  se  dostavila na  místo  určení,  kde  ostraha  prodejny  hlídce  označila muže, který v prodejně odcizil zboží  v celkové hodnotě 636,-Kč.  Toto zboží  ukryl v bundě, a  s  tímto…
Číst více